Fakta om ridskolan

Written by Super User. Posted in Ridundervisning

  • Stenholmens Islandshästridskola startades 1993 som en av de första i Sverige. På den tiden hade Stenholmen sin verksamhet utanför Göteborg.
  • Vi var den första islandshästridskolan som hade ridhus. Vi har hela tiden haft en tydlig studieplan och en uttalad utbildnings ambition.
  • Nu sedan 19 år tillbaka finns Stenholmen på sin egen gård Gerstorp säteri, endast 10 km från Linköping centrum.
  • Vi har 2 ridhus och en ovalbana precis intill. Här bedriver 5 lärare undervisning varje vecka för drygt 30-talet grupper av elever.
  • Ungefär 60 % av skolans elever är vuxna. Totalt är ca. 200 elever inskrivna vid ridskolan.
  • Från vårterminen 2022 återtar den ideella islandshä'stföreningen Gerstorps ryttarsällskap (GRS )  huvudmannaskapet för Ridskolan på gerstorp.

Mera information på GRS hemsida: www.gerstorprs.se

Epost för frågor och bokning This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gerstorps ovalbana där delar av undervisningen sker vår sommar och tidig höst.

 

 Bild på hela gården. Ovalbana i mitten. Stora ridhallen till vänster. Stallet med lilla ridhuset är den gula byggnaden med torn på. Ingång i den vänstra flygel till Ridskolans expedition.

 

Stora ridhallen är ridbanan 20 x 60 m med längsgående läktare.