Tomter på Gerstorp

Written by Marcus. Posted in Om Stenholmen

• Fastighetsbolaget KG väster AB försäljer 7 st villa tomter om ca 1800-2000 m2 

• Tomterna är under lantmäteriavstyckning och kommer ha tillgång till kommunalt VA.

 

• Ta kontakt med Marcus Ljungqvist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 0708-671450

 

• Karta område  B20 ( PDF ) - 5 tomter

• Karta område  B8 ( PDF ) - 2  tomter

 

 

 

• Två tomter i väster ligger i skyddat skogsläge, ca 2 km från Malmslätt.

• Fem tomter ligger på en höjd vid det öppna slättlandskapet vid Gerstorp. Fantastiskt eklandskapshage intill och 10 km in till centrala Linköping.

 

Bilder nedan på ytan där de 5 tomterna är under avstyckning.

 

Hagmarken åt norr intill tomterna

 

Mellan träden i öster skymtar Kaga kyrka och Roxen

 

Åt söder ligger en mindre åker och mer betesmark. Åt det hållet 1 km bort ligger Stenholmens islandshästcenter och gårdshotell med restaurang och poolanläggning.

 

 

Åter väster ligger utfartsvägen till örberga vägsamfällighet. Via grusväg åker man ledvergsvägen via Kaga Kyrka in till stan , eller via malmslätt.

Tomterna ligger på gården Gerstorps säteri, som har anor från 1600-tal. Gestorp som egendom finns noterad under det namnet sedan 1648. Dock har det sedan mycket längre tillbaka bott människor på kullen intill sjön Roxen, där Gerstorp ligger. Det kryllar av fornlämningar runt om på hela fastigheten. Både lämningar från sten och järnålder. Samt rester av torpstugor och andra boplatser.1777 köptes säteriet av släkten Douglas som ägde Gerstorp till 2003.
Den stora karakteristiska gula ladugården med sitt torn uppfördes i slutet av 1800-talet.
Där bedrevs mjölkgård och uppfödning av låglandsboskap fram till 1985. Där efter byggdes ladugården om till stall och logen till ridhus.

1994 kompletterades byggnaderna med ytterligare ett ridhus och fler stallplatser.
Familjen Ljungqvist köpte Gerstorp 2003 och har sedan dess omvandlat och utvecklat gården.

På Gerstorp driver nu Stenholmen en av Sveriges största islandshäststuterier, med ungefär 150 hästar på gården.Under 2010-2011 uppfördes ny ridhall, ny passbana samt ombyggnad av gammalt ridhus till stall och gammalt kalv/fölstall till modernt gårdshotell.