Tomter på Gerstorp

Written by Marcus. Posted in Om Stenholmen

• Fastighetsbolaget KG väster AB försäljer 7 st villa tomter om ca 1800-2000 m2 

• Tomterna är under lantmäteriavstyckning och kommer ha tillgång till kommunalt VA.

 

• Ta kontakt med Marcus Ljungqvist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 0708-671450

 

• Karta område  B20 ( PDF ) - 5 tomter

• Karta område  B8 ( PDF ) - 2  tomter

 

 

 

• Två tomter i väster ligger i skyddat skogsläge, ca 2 km från Malmslätt.

• Fem tomter ligger på en höjd vid det öppna slättlandskapet vid Gerstorp. Fantastiskt eklandskapshage intill och 10 km in till centrala Linköping.

 

Bilder nedan på ytan där de 5 tomterna är under avstyckning.

 

Hagmarken åt norr intill tomterna

 

Mellan träden i öster skymtar Kaga kyrka och Roxen

 

Åt söder ligger en mindre åker och mer betesmark. Åt det hållet 1 km bort ligger Stenholmens islandshästcenter och gårdshotell med restaurang och poolanläggning.

 

 

Åter väster ligger utfartsvägen till örberga vägsamfällighet. Via grusväg åker man ledvergsvägen via Kaga Kyrka in till stan , eller via malmslätt.

Tomterna ligger på gården Gerstorps säteri, som har anor från 1600-tal. Gestorp som egendom finns noterad under det namnet sedan 1648. Dock har det sedan mycket längre tillbaka bott människor på kullen intill sjön Roxen, där Gerstorp ligger. Det kryllar av fornlämningar runt om på hela fastigheten. Både lämningar från sten och järnålder. Samt rester av torpstugor och andra boplatser.1777 köptes säteriet av släkten Douglas som ägde Gerstorp till 2003.
Den stora karakteristiska gula ladugården med sitt torn uppfördes i slutet av 1800-talet.
Där bedrevs mjölkgård och uppfödning av låglandsboskap fram till 1985. Där efter byggdes ladugården om till stall och logen till ridhus.

1994 kompletterades byggnaderna med ytterligare ett ridhus och fler stallplatser.
Familjen Ljungqvist köpte Gerstorp 2003 och har sedan dess omvandlat och utvecklat gården.

På Gerstorp driver nu Stenholmen en av Sveriges största islandshäststuterier, med ungefär 150 hästar på gården.Under 2010-2011 uppfördes ny ridhall, ny passbana samt ombyggnad av gammalt ridhus till stall och gammalt kalv/fölstall till modernt gårdshotell.
Kontakta oss

Written by Super User. Posted in Om Stenholmen

Välkommen att kontakta oss!

Postadress
Stenholmen AB
Gerstorps Tjärarp 3
585 99 Linköping

Telefonväxel: 013 - 580 35.
Öppet 8-20 vardagar, 9-17 helger.
Lunchstängt mellan 12-13.


Bokning gårdshotell
tel. 013 - 580 35, välj 1 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bokning restaurangen
tel. 013 - 580 35, välj 2 eller mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bokning uteritter
tel. 013 - 580 35, välj 3 eller mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor kring Ridskola & läger och kurser
tel. 013 - 580 35, välj 4 eller mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor kring Kurser, privatlektioner och inackordering på stall
tel. 013 - 580 35, välj 4 eller mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor kring Ekonomi och fakturor
tel. 013 - 580 35, välj 5 eller mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-postadresser
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lisen: 0707 - 54 13 44

GPS kordinater ( RT 90 ):
Lat: N 58º 26' 2.55" Long: E 15º 30' 55.93" eller ( WGS 84 ): X= 6479032 Y= 1483080

GPS adress: Gerstorp Tjärarp 3, Linköping

Vi på Stenholmen

Written by Super User. Posted in Om Stenholmen

Folket på Stenholmen

Familjen Ljungqvist driver Stenholmen tillsammans och har sedan starten expanderat företaget ut i olika verksamheter. 

John Ljungqvist
Ekonomi & jordbruk

Emma Möller
Ljungqvist
Ridskolechef

Marcus Ljungqvist
Styrelseordförande och VD

Ia Bjerlöw

Reception & hotell 

 

   Per-Johan Andersson
Fastighetsskötare
"Alltiallo" 
Lisen Ljungqvist
Gårdsägare


 

Fanny Kristoffersson

Stallskötsel och ridinstruktör

Besöksnäring

       

Eva Ringqvist
Ridlärare

Caroline Strindlund
Stallskötsel och ridinstruktör

Besöksnäring

 

 

Historik Gerstorp

Written by Super User. Posted in Om Stenholmen

Gården Gerstorps säteri har anor från 1600-tal.
Gestorp som egendom finns noterad under det namnet sedan 1648.
Dock har det sedan mycket längre tillbaka bott människor på kullen intill sjön Roxen, där Gerstorp ligger. Det kryllar av fornlämningar runt om på hela fastigheten. Både lämningar från sten och järnålder. Samt rester av torpstugor och andra boplatser.1777 köptes säteriet av släkten Douglas som ägde Gerstorp till 2003.
Den stora karakteristiska gula ladugården med sitt torn uppfördes i slutet av 1800-talet.
Där bedrevs mjölkgård och uppfödning av låglandsboskap fram till 1985. Där efter byggdes ladugården om till stall och logen till ridhus.1994 kompletterades byggnaderna med ytterligare ett ridhus och fler stallplatser.
Familjen Ljungqvist köpte Gerstorp 2003 och har sedan dess omvandlat och utvecklat gården. På Gerstorp driver nu Stenholmen en av Sveriges största islandshäststuterier, med ungefär 150 hästar på gården.Under 2010-2011 uppfördes ny ridhall, ny passbana samt ombyggnad av gammalt ridhus till stall och gammalt kalv/fölstall till modernt gårdshotell.Bilden nedan visar den gamla, numera rivna, huvudbyggnaden som låg i parken, vid den nedre delen av allén.