Priser och kontrakt 2022

Här hittar du de olika kontrakten och aktuell prislista för inackordering.

Kontrakt för hästar i flock på lösdrift.


• Kontrakt för inackordering i hingstflock
( kontrakt i Pdf )


• Kontrakt för inackordering i stoflock
( kontrakt i Pdf )Kontrakt för inackordering i stallplats på Stenholmen

• Kontrakt för uppställning storbox Ridhusstallet

 ( kontrakt i Pdf )

• Kontrakt för uppstallning i enskild box i  Stora stallet  

( kontrakt i Pdf )

 

Prislista

• Prislista för alla olika former av inackordering,  per 2022-01-01 ( Pdf )