Om Stenholmen

Om företaget Stenholmen AB

Fakta om företaget
Stenholmen drivs i aktiebolagsform.
Verksamheten rör huvudsakligen handel, träning och utbildning av islandshästar och utbildning och upplevelser för människor.
Vi bedriver egen uppfödning av islandshästar.
Jordbruket på gården drivs i egen regi, med huvudsaklig inriktning mot vallproduktion.
Vi är delägare Östgötafoder HB och i Lovanggruppens Handelshus AB.

Medarbetare
Stenholmen består, utöver ägarefamiljen Ljungqvist, av en rad duktiga medarbetare. Till vänster under "våra medarbetare" kan du läsa mer om vilka som jobbar på gården.

Gerstorps säteri - vår gård
Här bedriver vi undervisning, turridning och träning av hästar. Sommartid har vi också hingststation. Dessutom bedrivs stor inackorderingsverksamhet och vår uppfödning av islandshästar. Bilden till vänster visar gårdens stallar, ridhus och ovalbanan.