Vi på Stenholmen

Folket på Stenholmen

Familjen Ljungqvist driver Stenholmen tillsammans och har sedan starten expanderat företaget ut i olika verksamheter. 

John Ljungqvist
Ekonomi,hingstsemin,
jordbruk, inackordering

Emma Möller
Ljungqvist
Ridskolechef

Marcus Ljungqvist
Styrelseordförande och VD

Tanja Toumi
Ridskole lärare,

Besöksnäring

 

   Per-Johan Andersson
Fastighetsskötare
"Alltiallo" 
Lisen Ljungqvist
Hotell & boende

 
Liza Esmeralda Karlsson
Ridlärare nivå 1, C-tränare,
       

Anna Fellnert
stallskötsel

Ólafur Ásgeirsson
Hästtränare. Holar universitet