Historik Gerstorp

Gården Gerstorps säteri har anor från 1600-tal.
Gestorp som egendom finns noterad under det namnet sedan 1648.
Dock har det sedan mycket längre tillbaka bott människor på kullen intill sjön Roxen, där Gerstorp ligger. Det kryllar av fornlämningar runt om på hela fastigheten. Både lämningar från sten och järnålder. Samt rester av torpstugor och andra boplatser.1777 köptes säteriet av släkten Douglas som ägde Gerstorp till 2003.
Den stora karakteristiska gula ladugården med sitt torn uppfördes i slutet av 1800-talet.
Där bedrevs mjölkgård och uppfödning av låglandsboskap fram till 1985. Där efter byggdes ladugården om till stall och logen till ridhus.1994 kompletterades byggnaderna med ytterligare ett ridhus och fler stallplatser.
Familjen Ljungqvist köpte Gerstorp 2003 och har sedan dess omvandlat och utvecklat gården. På Gerstorp driver nu Stenholmen en av Sveriges största islandshäststuterier, med ungefär 150 hästar på gården.Under 2010-2011 uppfördes ny ridhall, ny passbana samt ombyggnad av gammalt ridhus till stall och gammalt kalv/fölstall till modernt gårdshotell.Bilden nedan visar den gamla, numera rivna, huvudbyggnaden som låg i parken, vid den nedre delen av allén.